obojaki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już o ą i o. Z tego względu, zgrupowawszy najpierw samogłoski w ustne i nosowe (rezonans nosowy będę wszędzie traktowała oddzielnie, niezależnie od stopnia otwarcia jamy ustnej), opieram dalszą ich klasyfikację wyłącznie na kierunku i stopniu wzniesienia grzbietu języka z jednej strony i kierunku ruchu warg z drugiej. Stopni wysokości rozróżniam cztery: wysoki: i, /, y, a (element wokaliczny, wchodzący w skład głosek obojakich oraz pojawiający się jako głoska przejściowa pomiędzy spółgłoskami dźwięcznemi) u, u, [ j średni: e, o, y, ą, y, niski: a, ę, q, najniższy: ą. Co się tyczy podziału na spłaszczone i zaokrąglone, uwzględniam w klasyfikacji różnicę, zachodzącą pod tym względem między ustnemi a nosowemi samogłoskami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo