obopólność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie ulega żadnej wątpliwości, że na bazie przysłówkowego wyrażenia wzajem w nowym znaczeniu został utworzony już w XVI w. (a może i w XV w.) przymiotnik wzajemny (przypuszczenie o wcześniejszej niż XVI w. chronologii poi. wzajemny opieram na tym, że w Słstp V 360 w haśle pod obopólność znalazłem rzeczownik wzajemność ‘vicissitudo’). Pisarze XVI-wieczni nie unikają przymiotnika wzajemny por. u Jana Kochanowskiego DP I 141: A cóż czynić? Pijaństwo zbytnie zdrowiu szkodzi; Gra też częściej z utratą niż z zyskiem przychodzi; A nadzieje zaś nie masz wzajemnej miłości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kochman, Stanisław 1975. Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Słownictwo, Opole : OTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.