obopłciowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) [2.] Poza tym Linde cytuje z Teoria jestestw organicznych. T. I. Warszawa 1804; t. II. Wilno 1811. (Zob. w Słowniku cytat pod hasłem „obopłciowy".) 207...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hrabec, Stefan, Pepłowski, Franciszek 1963. Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.