obornikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W istocie rzeczy liczbę krów strukturalnych ogranicza od dołu minimum nawożenia obornikowego, a od góry — liczba stanowisk. Przyjmując, że jedna krowa strukturalna produkuje 175 q obornika rocznie, minimalna ich liczba wyniesie 1 1 370 ——— ^ 65 sztuk, zaś maksymalna wynikająca z liczby sta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rychlik, Tadeusz (red.) 1970. Optymalizacja planu produkcji gospodarstwa rolnego, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.