obowiązkowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) elektryfikacja i automatyzacja procesów produkcyjnyc wymagają od pracowników nie tylko coraz wyższyc kwalifikacji zawodowych, ale również większej sprav ności i precyzji w wykonywaniu pracy, refleksu, otx wiązkowości i ostrożności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Witczak, Wiesław (wyb. i oprac.) 1976. Ludzie XXX-lecia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.