obrończo-oskarżycielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie użycie retrospekcji przerywającej akcję teraźniejszą pozwala szczególnie zaakcentować ten moment teraźniejszości, od którego retrospekcja się rozpoczyna i do którego zazwyczaj powraca. Adaptując Czerwone i czarne Aurenche i Bost nie musieli wprowadzać czasu przeszłego. Tekst Stendhala tego nie sugerował. Ich konstrukcja dramaturgiczna spotęgowała rolę obrończo-oskarżycielskiej mowy Juliana Sorela, z której wynikła retrospektywnie cała historia Juliana i do której go ona z powrotem przywiodła. Nie ulega kwestii, że takie zaakcentowanie wspomnianego przemówienia wynikło z pobudek ideowych: idea podsunęła właściwy środek ekspresji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płażewski, Jerzy 1982. Język filmu, wyd. drugie uzup., Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.