obszczina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8 Juzów, pseudonim publicysty rosyjskiego Józefa Kablitza, który apoteozował lud rosyjski jako stojący moralnie wyżej od „zgniłego“ Zachodu, oskarżał inteligencję jako wroga ludu i sławił ustrój gminny (Obszczina). Teorie swoje wyłożył w bałamutnej książce „Osnowy narodniczestwa“ (1882), która wywarła wpływ na polskich „ludowców“ z „Głosu“ (Jan Popławski)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzywicki, Ludwik 1947. Wspomnienia. T. 1. 1859-1885, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.