obyczajowo-religijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 96 ZBIGNIEW BYRSKI Częstochowa”, mająca imitować Jasną Górę3. Tradycja pielgrzymek była przecież wspólną świętością i sanktuarium religijnym wszystkich polskich chłopów, bez względu na to z jakiej części Polski pochodzili. W oparciu o tę otoczkę obyczajowo-religijną, która starała się przechować stare tradycje pod ładnie brzmiącą, ale mylącą nazwą „związku z Macierzą”, kształtowała się postać amerykańskiego Polaka — typ skądinąd dobrze znany, będący obiektem nieprzemyślonych oskarżeń, a nawet kpinek szeregu dziennikarzy i publicystów typu Jolanty Dworzeckiej4, czy też artykułu Wiesława Górnickiego, ogłoszonego w warszawskiej Kulturze w 1967 roku. Nie chodzi oczywiście o to czy postać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.