oczajdusza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dział: „Przejrzyjcie się!” Dla tego też praca kopisty obyczajów i osób spadła dziś ciężko na barki poety, romansopisarza, które ze ziomków musi odgadywać i onych oczajduszów, i trybunalskich pijaków, i rubasznego Panie kochanku, i starego myśliwca w kniejach litewskich, i woźnych, i kluczników, i tę szlachtę zaściankową, i cały świat przeszłego życia, jakby zdawało się, że wprzód powinno wygasnąć całe pokolenie, nim się swego historyografa lub malarza doczeka. Ta prawda, je...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.