oczakowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stować przeciw temu, ale w minimalnej mierze eksponować się politycznie za Polską. Wiemy zresztą skądinąd, że wielki plan Pitta z roku 1791 koalicji Polski, Szwecji, Prus i Anglji sparaliżowała podczas „rozpraw oczakowskich“ opozycja parlamentarna w Izbie Gmin z czysto merkantylnych interesów i względów tłumiąc dyskusję. W ten sposób ostatnia nadzieja ingerencji angielskiej spełzła, a istnienie Polski wogóle dla społeczeństwa wielkobrytańskgo, angażującego się już „wszechświatowo“ było nadal, jak przez cały koniec wieku 18-go, czemś najzupełniej obojętnem. Tern też silniej na tle tej obojętności,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.