odcinkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Koszt remontu jest znacznie wyższy, a czas trwania robót dłuższy. Składa się na to szereg przyczyn: trudności wynikłe na skutek wykonywania roboty kawałkami, odcinkowo w miejscach zniszczeń; rozproszenie miejsc pracy; każdorazowe „dojście” do roboty, przerzucanie rusztowań i pracowników, wynikające stąd straty czasu; przenoszenie drobnych ilości materiału, zwiększające ich rozkurz, podroże¬ Ceny jednostkowe robót remontowych będą rzeczywiście droższe .w stosunku do robót nowych o 40 — 50 proc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻOWSM - Życie Osiedli Warszawskiej Spó­ł­dzielni Mieszkaniowej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.