odfotografowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) s. 165 w. 15—20 od góry We wspomnianym liście Szokalski pisze: Śniadecki jest na posągu „przedstawiony w średnim wieku, tak jak mógł na początku naszego stulecia wyglądać, gdyż wtedy właśnie rodziła się w jego umyśle teoria [...] Że zaś natura nie obdarzyła go ani ozdobną postacią, ani nawet wyrazistym obliczem, a sztuka ma swe estetyczne wymagalności i na wiernym nie poprzestaje odfotografowaniu, potrzeba więc było koniecznie całą postać upoetyzować, pozostając jednak wiernym rzeczywistości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.