odkupicielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) które katolicyzm uznaje za integralną część Objawienia (np. istnienie Tradycji, czyśćca, boskie pochodzenie hierarchii, kult Matki Najświętszej i świętych i inne), ale z drugiej strony jest faktem, że istnieje pewien ich zespół (np. prawda o odkupicielskiej roli Chrystusa, łasce, wierze), przyjmowany tak przez katolicyzm, jak i protestantyzm, z tym jednak, że każde z tych wyznań wkłada w te prawdy zasadniczo różną treść. Powodem tego stanu rzeczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.