odręczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Te cechy nadają Starej pijalni wdzięk bardzo swoisty, pozwalając na stwierdzenie, że mamy do czynienia z jednym z bezwzględnie najlepszych zbiorów poety. Większość wierszy w tomie urzeka niekonwencjonalną urodą i świeżością, mimo, a może właśnie dzięki zachowaniu czegoś, co nazwałbym swobodną odręcznością stylu, przypominającą mi czasem tonację wierszy Iwaszkiewiczowskich (Miesiące, Ogrody warzywne, Wiersz bez tytułu), a także mimo czy też dzięki przekornej niechęci do przelotnych mód poetyckich (Cóż archetypy, desygnaty...). W refleksji poetyckiej Huszczy wiele jest skromnej i niezawiłej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.