odsiebnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Świadomość subiektywnych potrzeb jest z kolei podstawą oraz źródłem odsiebnie skierowanych wymagań, stawianych światu przedmiotowemu przez człowieka, i wewnętrznym motywem wszelkich ludzkich wysiłków, wszelkiej pracy, zmierzającej do przekształcenia rzeczywistości i dostosowania jej do potrzeb człowieka, tym samym zaś 'zwiększenia jej pierwotnej wartości. Najwyższym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.