odszlifowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „formy wewnętrznej”. Bułachowski poświęcił temu zjawisku obficie udokumentowaną, interesującą i szeroko zakrojoną pracę, w której czytamy: „Jeden wyraz, tj. pewien kompleks dźwięków oraz społecznie przynależne mu znaczenie jako produkt psychologicznego odszlifowania szeregu elementów znaczeniowych, które stały się jednolitą całością, deetymologizuje się — nie przypomina już więcej wyrazu lub wyrazów, z którymi dawniej był tak czy inaczej powiązany, nie może już być pomyślany razem z nimi w jednym «haśle», a jego izolacja etymologiczna w systemie leksykalnym języka wzrasta” ł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwiegincew, Włodzimierz 1962. Semazjologia, tłum. J. Fleszner, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.