odwach-podoficer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ławniczaka. Pewnego dnia wieczorem, gdy spisywałem raport o stanie uzbrojenia, który codziennie musiałem składać dowódcy, wpadł do piekarni Ławniczak i powiada do mnie: „Leon, Niemcy naszych zabrali, pomiędzy innymi mego przyszłego szwagra Walka Wacławskiego”. Pytam, jak i co się stało, i dowiaduję się od niego, że Polacy potajemnie umówili się z odwachem-podoficerem Grenzschutzu, który stacjonował w czerwonym domu, by od niego uzbrojenie odkupić, na co ów Niemiec się zgodził. Poszło więc kilku powstańców z poważną sumą pieniędzy pod kierownictwem jakiegoś domniemanego sierżanta, nazwisko zapomniałem, którego w Czarnkowie nikt nie znał, był to przypuszczalnie szpieg. Gdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tokarski, Lesław, Ziołek, Jerzy (wyb.) 1970. Wspomnienia powstańców wielkopolskich, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.