odzachodnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wartości nowej kultury. Stąd wniosek: zaszczepianie i szerzenie katolicyzmu w narodach o starej kulturze jak np. kultury Wschodu, wymaga bardzo radykalnej „dewesternizacji” katolicyzmu, jego „odzachodnienia”. Co nie jest bynajmniej rzeczą łatwą, jeśli się zważy jak bardzo zachodnie są kategorie myślowe filozofii chrześcijańskiej rozwijającej się na linii od Arystotelesa i Platona poprzez Tomasza aż poza kartezjanizm, jak bardzo zachodnia jest cała liturgia Kościoła tak w słowie jak i w geście, nie mówiąc już o takiej rzeczy jak architektura kościelna. A przecież i w Indiach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.