oficer-andersowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ciężkie warunki istniały również w obozie Sissone, złożonym z byłych jeńców. Oficerowie-andersowcy piętnowali każdego, kto zgłosił chęć powrotu do Polski, jako bolszewika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Naszkowski, Marian 1986. Paryż  Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945  1950), Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.