ogólnokomunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W czasie konferencji delegacja radziecka wyraźnie sprzeciwiała się stworzeniu nowej formy Kominternu i formalnemu ogłoszeniu KPZR przywódcą ogólnokomunistycznym. Przyjmując taką postawę ZSRR być może chciał uniknąć opozycji ze strony innych partii. Można także przypuszczać, że w obu tych sprawach ZSRR uważał, że presja chińska i chińskie wysiłki w kierunku sformalizowania stosunków partyjnych zmierzały do skrępowania KPZR, wobec czego delegacja radziecka mogła tym razem uznać za korzystniejsze mniej formalne konsultacje międzypartyjne, a dla siebie za wygodniejszą — naklejkę „straży przedniej”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo