ogólnowłoski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) udał się do Rzymu, gdzie spędził półtora roku, zamieszkawszy w Kolegium Polskim ks. zmartwychwstańców. Piusowi XI, który okazał mu dużo serca, wręczył sprawozdanie ze stanu Kościoła w Rosji sowieckiej. Rząd polski przyznał mu miesięczną pensję. Wewrześniu 1924wziął udział w ogólnowłoskim kongresie eucharystycznym w Palermo, w Rzymie zaś stanął na czele komitetu dla przyjęcia pielgrzymek z Polski na jubileusz roku świętego, również należał do komisji biskupiej, badającej sprawę kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, którego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.