okarmienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0.p.z.rz. nie powinien trwać krócej niż 12 h, ani dłużej niż 24 h. Wyjątek stanowią cielęta i prosięta, które powinny być poddane ubojowi nie później niż w 12 h od chwili dostarczenia do zakładu. Niezbędny czas odpoczynku przedubojowego zależy od pory roku, czasu i warunków transportu, stopnia okarmienia i wieku zwierzęcia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.