okolicznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyrazu pochodnego, nie odpowiadające znaczeniu wyrazu określonego. Pod tym względem wywołuje również zastrzeżenie drugi z przytoczonych przykładów: droga do wsi... Wszak do wsi nie oznacza wiejska,(przeciwnie: praca bez celu jest bezcelowa), natomiast prowadząca do wsi. Imiesłów ten domyślny wskazuje raczej na okolicznik miejsca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.