okultystyczno-hinduistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozumienie Absolutu i ponadumysłowe doświadczenie jedności kosmicznej. Poglądy Ossowieckiego są chyba najbardziej zbliżone do koncepcji „Absolutnego Ducha, jako jedynej Jaźni wszystkiego, poruszającej i pobudzającej każdą indywidualną rzecz” Najwyższej Jaźni stanowiącej „ostateczną i niezmienną podstawę całej rzeczywistości, czystą i nieskończoną świadomość" (J. B. Chethimattam). Trudniej stwierdzić, w jakim zakresie pojęciowym O. posługuje się terminologią okultystyczno-hinduistyczną dot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Boruń, Krzysztof, Boruń-Jagodzińska, Katarzyna 1990. Ossowiecki – zagadki jasnowidzenia, Warszawa : Epoka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.