olbrzymowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosunek Krasickiego do słowa, wynikający z preferowania jasności i precyzji, znajduje wyraz również w odrzucaniu tradycyjnych „olbrzymowatych" metafor, polegających na kojarzeniu słów odległych znaczeniowo, a mających zadziwiać odbiorcę i ozdobić wypowiedź. Mimo to uwypuklanie znacze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kostkiewiczowa, Teresa 1984. Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.