olefinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ropa naftowa składa się przede wszystkim z węglowodorów (głównie parafinowych, czyli nasyconych — metanu, etanu, propanu, butanu itd.) o ogólnym wzorze CnH,n+, i naftenowych (cyklopentanu i cykloheksanu) o ogólnym wzorze CnH,n. W małych ilościach zawiera węglowodory aromatyczne (benzen, toluen) o wzorze ogólnym węglowodory olefinowe (nienasycone) o wzorze CnH,n oraz domieszki związków siarki, tlenu i azotu (wyjątek stanowi ropa z Rumunii i Borneo zawierająca dużo węglowodorów aromatycznych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.