oleodrukowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tutaj również, we Lwowie, skonstruowałem moją technikę monumentalną, uwolniłem ją od ornamentyki i efekciarstwa for^ mistyczno-ekspresjonistycznego. Tu wespół z Daszewskim przepracowałem takie tematy, jak Dorota Angermann, Sierżant Grisza, a z Pronaszką Krzyczcie, Chiny! Dziady i Kordian nie byłyby nigdy może nie ucieleśniły się w tych formach, tak jednak odbiegających od namaszczonych i oleodrukowo czułostkowych prób dawniejszych, gdybym je musiał w tymże czasie w Warszawie wystawiać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schiller, Leon 1983. Droga przez teatr 1924-1939, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.