ondulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bejrutu. Wysiadamy i idziemy dość stromo wskos wgórę trawiastemi upłazkami wśród skał; niedługo trafiamy na płyty kamienne, będące niegdyś schodami antycznej drogi, a jeszcze nieco wyżej widzimy wykute w prostopadłych ścianach tablice, sławiące przechody zwycięskich wojsk; mamy napisy hieroglificzne, mamy też liczniejsze klinowe, są wreszcie nieco niżej greckie i łacińskie. Oto prostokątna tablica, na której znajduje się Ramzes drugi i bóg Ammon; nieco dalej jakiś Asyryjczyk z pięknie ondulowaną brodą i wspaniałą tiarą, klinowemi znaczkami głoszący swą sławę, podobno podbój Egiptu; dalej inne postacie i inne napisy nawpół zatarte, zarastające zielenią. Wielka przeszłość, tysiące lat!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.