opaci

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Twórca tej reguły kładł poza tym duży nacisk na przestrzeganie przez mnichów ubóstwa, ujmując swe zalecenie w następujące słowa: „Osobliwie ta wada wykorzeniona z gruntu ma być z klasztoru, żeby się nikt nie ważył dawać albo brać czego bez pozwolenia opaciego, ani też mieć co własnego, żadnej zgoła rzeczy, ani książki, ani tabliczek albo pugilaresu, ani ołówka albo piórka, słowem, zgoła nic, jako takim, którym się ani ciała swego, ani woli własnej, w swojej mocy żadnym sposobem mieć nie godzi“ 12 *...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.