operowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1876. (Obecnie niektórzy ludzie teatru w Norwegii uważają, że muzyka Griega jest zbyt operowo ckliwa i jako ilustrację muzyczną wprowadzają w Peer Gyncie proste kompozycje Haralda Saevenida oparte na muzyce ludowej.) Sławę Ibsena potęguje niebawem opublikowanie olbrzymiego studium dramatycznego osnutego wokół postaci cesarza Juliana Apostaty pt. Cesarz i Galilejczyk (1873). Utwór ten,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ibsen, Henryk 1958. Dzika kaczka. Dramat w pięciu aktach, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.