operowo-muzyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Recenzja z opery Rienzi i parę przychylnych wzmianek o Wagnerze w innych pismach wyrobiły o nim, w latach siedemdziesiątych, opinię „wagnerzysty”, co nie było prawdą, gdyż w Wagnerze cenił tylko artystę, który odważył się odejść od sztampy operowo-muzycznej i głosić idee zbliżone do tezy de Banville’a o pierwotnej jedności wszystkich sztuk. Natomiast estetycznie późniejsze dzieła twórcy Tristana, zwłaszcza Pierścień, były mu najzupełniej obce, politycznie zaś odstręczały go w Wagnerze akcenty nacjonalistycznej buty. W swym Petit traite de...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Poezja - Poezja (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.