opisowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ich użyć, oraz drugi zbiór syntagm, w których ich użyć nie wolno. Jednocześnie nie można zaprzeczyć, że rodowity użytkownik języka umie użyć większości leksemów w syntagmach, z którymi się poprzednio nie spotykał, przy czym jego słuchacze zazwyczaj uważają, że użył ich poprawnie. Ponieważ jest to sprawa produktywności * języka, a nie jego twórczości * (3.4), więc semantyk — zarówno teoretyk, jak i opisowiec — musi ją uwzględnić. Od krańcowego twierdzenia, że kolokacje leksemu zależą od jego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1984. Semantyka. T. 1, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.