oporowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ligencji ku komunizmowi w latach 1935—1958. Powieść ta, której patronuje Świat rzeczywisty Aragona, może zainteresować zwłaszcza w swoim wątku historycznym: autor kojarzy bowiem postaci fikcyjne z osobami żyjącymi jeszcze do niedawna, jak André Gide, którego wizerunek szkicuje w ekspozycji. Ciekawa jest tu również warstwa obyczajowa, w której Courtade przedstawił życie francuskie za okupacji, dość złożone stosunki między „oporowcami” a zwolennikami Vichy, obrazując wzajemne przenikanie się obu tych środowisk...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.