opowiadanie-decyzja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wem rzymskim. Przy rozstrzyganiu wszelkich problemów zachodziło oczywiście pytanie, czy Pan wypowiedział się kiedykolwiek w tym przedmiocie. Jeśli tak było i umiano to sobie przypomnieć, przytaczano wciąż na nowo Jego słowa jako rozstrzygające. Stąd mamy „opowiadania-decyzje”, zawierające minimum szczegółów, samoistne i kończące się wypowiedzią Chrystusa. Przykładem może tu być opowiadanie Marka (2 27) zakończone uwagą: „Szabat ustanowiony był dla człowieka a nie człowiek dla szabatu”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.