opozycyonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obóz nieprzyjacielski cieszył się niezmiernie z posiadania wybornych sprzymierzeńców w opozycyonistach i spiskowcach, czyniących wciąż zamachy na sterujących władzą powstańczą, opozycyonistach dążących do rozsadzania machiny rządzącej powstaniem i walczącej z wrogiem. Każdy tajemny zamach na prawny porządek powstańczy, z trudnością sklecony, z wysiłkiem wielkim utrzymywany, wyrównywał wielkiej bitwie wygranej przez nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel każdy tryumf opozycyonistów mienił swoim tryumfem, i słusznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.