oprawienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak wygląda część tomiku, którą należy uznać za pierwotną, pisana ręką Czeczota. Ale już po oprawieniu tego zeszyciku wmieszał się w jego układ nowy człowiek, który podpisał się na końcu: Wiernikowski. On to przede wszystkim rękopis Czeczota starannie uzupełnił, a mianowicie: Pierwsza zwrotka piosnki V w odpisie Czeczota miała postać następującą:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.