oproszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Maciorę wprowadza się do budki z kojcem na 2 dni przed oproszeniem, aby miała czas zapoznać się z otoczeniem i przyzwyczaić się do niego. Po oproszeniu przez 3 dni lampy z promieniami podczerwonymi palą się bez przerwy. Gdy prosięta nieco podrosną, palenie się lampy można ograniczyć do 5 godzin dziennie. Na ogół oblicza się, że jedna budka „porodowa*' wystarcza dla 10 macior, jeśli daty ich proszenia się są dobrze zaplanowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MPRoln - Mały Poradnik Rolnika (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.