oprycznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nów feudalnych jak wobec urzędników carskich, najgorszej hałastry, którą tu z Moskwy przysyłano, opryczników ruskiego imperium, wyzyskiwaczy i łapowników. Na tej nędzy pospolitej, na pracy pańszczyźnianego chłopa rosły dworki szlacheckie, drewniane wprawdzie, lecz ze smakiem zbudowane, z bramą wjazdową, pod strażą lip, dębów lub topól. W dworkach tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1952. Mickiewicz, wyd. 5, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.