optymistyczno-nauczycielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Iwanow w latach swojego rozkwitu pisarskiego. Z chwilą, kiedy stanął wobec dylematu wyboru koncepcji artystycznej, gdy musiał zrzec się właściwego sobie sposobu widzenia świata — siłą rzeczy odbiło się to w sposób zdecydowany nie tylko przecież na stylu. Brandys pisze, dalej rozwijając swoją myśl: „Przez kilka lat mówiłem i pisałem językiem optymistyczno-nauczycielskim 0 sprawach, które postanowiłem uznać za niewątpliwe 1 proste. Nie wybierałem stylu — wybrałem stosunek do tych spraw i on wymierzył mi styl, tak jak się wymierza sprawiedliwość; był to wymiar pod każdym względem zasłużony”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn 1971. Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.