organicznikostwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie widzenie historii i polityki wywodzi się zapewne z pozytywistycznego organicznikostwa oraz historiografii XIX-wiecznej, najczęściej sprowadzającej problem władzy do problemu władcy. Niejeden powie może, że Dąbrowska wykracza poza tę symplifikację: że przyczyną klęski obu królów jest właśnie rozbieżność władzy i władcy, możliwości i zamiaru; że w Stanisławie i Bogumile widać wyraźnie, w jakiej mierze klęska Bolesława jest wynikiem międzynarodowej polityki papiestwa, itp. Wszystko to jednak mieści się nadal...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.