organicznikowsko-pozytywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PPR kontynuowala nurt dziewi^tnastowiecznej mysli demokratyczno-rewolucyjnej, iprzezwyci^zaj^c skutecznie elementy utopijnosci w nim zawarte. Nawi^zywala do wartosciowych organicznikowsko-pozytywistycznych wgtkow patriotyzmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładyka, Jerzy 1975. O filozofii marksistowskiej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo