orto-toluidyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kwasu siarkowego z dodatkiem pochodnych tiomocznika, lub roztw. kw. solnego z dodatkiem orto-toluidyny. O. tego typu wymagają b. starannego zmywania, aby nie pozostały resztki kwasu. Częściej stos. się roztw. kw. fosforowego zawierający dodatek org. subst. zwilżających i alkoholu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.