ortodoksyjno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Polsce ortodoksyjno-komunistyczny, stalinowski system historiograficzny był stosunkowo krótkim epizodem. Tak zwana „bolszewizacja" nauki historycznej zaczęła się po grudniu 1948 roku, załamała się w 1956 roku. Historycy polscy, w rezultacie ** Frantiszek Graus, redaktor, Nasze żiva i mrtva minulost. 8 eseji o czeskych diejinach (Nasza przeszłość, żywa i martwa. 8 esejów o dziejach czeskich). Praha, 1968, str. 212...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZHist - Zeszyty Historyczne (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo