ortoewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prima jacie zakładamy (przynajmniej wielu z nas — ale chyba dla każdego istnieje jakiś zespół hipotez w analogiczny sposób prima jacie akceptowanych), że powstanie życia i cywilizacji na Ziemi jest w skali wszechświata czymś dość „zwykłym“. Prima jacie zakładamy, że jeśli nie ma jakiegoś specjalnego prawa powstrzymującego inżynieryjną ortoeWolucję cywilizacji, to my nie powinniśmy w dostępnej obserwacjom części wszechświata — cóż dopiero w wszechświecie całym! — być cywilizacją najbardziej zaawansowaną inżynieryjnie. Czemu prima jacie tak zakładamy? Odwołanie się do tego, że nasze Słońce jest sobie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.