ortogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pod względem dydaktycznym konkurs ten ma - z koniecznymi modyfikacjami tradycyjną formę bardzo trudnego dyktanda. Konieczność przeprowadzenia selekcji uczestników konkursu, którzy z reguły wykazują się wysokim poziomem sprawności ortograficznej, zmusza autorów do maksymalnego nasycania tekstu bardzo trudnymi ortograficznie wyrazami (rzadko spotykanymi, o niskiej frekwencji, stanowiącymi „pułapki” ortograficzne). To sprawia, że dyktanda konkursowe nie spełniają warunków typowo szkolnego sprawdzianu pisowni. Wielość trudnych ortogramów dekon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.