ortotonum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chajmy się, częste widzHsz go. Zastrzeżona systemowo fakultatywność akcentuacji w żywym języku ciągle się odnawia. Wariant proparoksytoniczny 6 wyrażeń enklitycznyck znajduje oparcie w fakcie, że zaangażowane w nich ortotona w pozycji niezwiązanej, poza enklizą, występują 4 Dwoistość ta to bardzo plastyczny dowód, że wyraz w płaszczyźnie morfologicznej z jednej strony, zaś akcentowej z drugiej to dwa różne zakresowo pojęcia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.