osadniczo-parcelacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czas świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej nie może przekraczać 14 dni w roku łącznie ze świadczeniami przewidzianymi dekretem z września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. Okresy wykonywania świadczeń wyznaczono na 20 maja — 20 czerwca i 15 listopada — 1 marca. Uprawnieni do korzystania ze świadczeń są posiadacze gospodarstw rolnych, którzy nie mają budynków lub których budynki zostały zniszczone czy uszkodzone, spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz instytucje prowadzące odbudowę nieobsadzonych gospodarstw rolnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSpoł - Poradnik Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.