osetyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po rewolucji lutowej 1917 powstawać zaczęły rady delegatów robotn. i żołnierskich; władzę radź. ustanowiono 16 II 1918; w styczniu-lutym 1919 tereny zajęte przez wojska gen. A.I. Denikina; utworzony 1921 Okręg Osetyjski (Władykaukaski) wchodził w skład Górskiej ASRR; 7 VII 1924 przekształcono go w Północnoosetyjski Obwód Autonomiczny w składzie Ros.FSRR, a 5 XII 1936 utworzono P.ASRR; podczas II wojny świat, na jej ziemiach 1942-43 trwały zacięte walki z wojskami niemieckimi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.