osobisto-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sytuacje filmowe nadają się w szczególny sposób do prowadzenia dyskusji, pobudzania do krytycznej refleksji moralnej, a przez to mogą przyczynić się do lepszego rozumienia przez nauczycieli konkretnego postępowania takiego czy innego ucznia. O ile bowiem często trudne i niezręczne są rozmowy na tematy bardzo osobiste, zadawanie pytań, co do których z góry wiadomo, iż zostaną przyjęte z nieufnością, czy wręcz niechęcią, to zawsze możliwa jest osobisto-obiektywna dyskusja na temat postępowania filmowego bohatera, analiza sytuacji, w jakiej on się znalazł a więc pośrednie dotarcie do osobistych przeżyć także i osób dyskutujących. Zupełnie analogiczną „sondą” może być utwór literacki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.