ossuarium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tego okresu reprezentowany jest przez literaturę apokryficzną, dokumenty znad Morza Martwego (—► Qumran), inskrypcje (monety hasmonejskie, monety Bar Kochby, ossuaria), literaturę rabiniczną pierwszych stuleci n.e. (Miszna, Tosefta, Midrasze), w której języku widoczne są znaczne wpływy aramejskie i zmiany w słownictwie i składni, tak że bywa on nazywany j.h...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.